Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
19.08.2018 | 22:21
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Vizyon Bulvar
Housing Developments New Housing Developments
Vizyon Bulvar
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Vizyon Bulvar
Square meter 49 m2 - 205 m2
Building Company Dumankaya
District
# of rooms ---------
Price range 242.000 TL
1.005.000 TL
Deadline Teslime Haz?r
www.dumankayavizyonbulvar.com
YATAY OF?S YÜKSEK PREST?J
Dumankaya‘dan Vizyon Bulvar
Vizyon sahibi olanlar ufku geni? insanlard?r. Ba?kalar?n?n göremediklerini bugünden görerek yar?nki konumlar?n? iyi belirlerler. Dumankaya ?imdi ?stanbul'un en köklü semtlerinden Kartal'da iddial? bir projeye imza at?yor. Modern mimarisi, mükemmel konumu ve sahip oldu?u panoramik deniz manzaras?yla Dumankaya Vizyon Bulvar, ?ehrin gelecekteki "landmark"'lar?ndan biri olmaya aday...Vizyon Sahibi Olmak Modern Bir Landmark'ta Yer Almakt?r
Bir ?ehrin ya da bölgenin simgesi haline gelen, onunla özde?le?en yap?lar, "landmark" diye adland?r?l?r. Dumankaya Vizyon Bulvar, ?ehrin gelecekteki landmark'lar?ndan biri olmay? amaçlayan, son derece modern, yenilikçi ve çarp?c? mimari anlay???yla ?ekillenen iddial? bir proje...
Dumankaya, yaratt??? ticari alanlarla i? dünyas?na da önemli merkezler sa?lamaya devam ediyor. ?ehrin landmark’lar?ndan biri olan ve Dumankaya’n?n en prestijli projelerinden biri olan Vizyon, ?stanbul’un h?zla geli?en ve kentsel dönü?üm alan? olan Kartal’da yer al?yor. Dumankaya Vizyon’da 350 rezidans dairenin yan? s?ra sundu?u hizmet ve sosyal tesislerle ile de çok ayr?cal?kl?. Dumankaya Vizyon projesi içindeki ticari alanlardan olu?an Vizyon Bulvar’da, tek katta 50m²’den 5500m²’ye varan geni? alanlar, 4,1 metreye varan kat yükseklikleri, 8 metre kolon aral?klar? ile ofis katlar?n? shell&core olmak üzere iç dekorasyona haz?r biçimde sunmaktad?r. Vizyon sundu?u seçeneklerle, i? dünyas?n?n nabz?n? tutmaya haz?r.

Dumankaya Konut Projeleri
Tan?t?m Merkezi:
Optimum Outlet Center yan?, E-5 Karayolu ?stiklal Cad. No:57
Yenisahra-?stanbul
Tel: 444 7 222
Faks: (0216) 315 32 58
YATAY OF?S YÜKSEK PREST?J 1
YATAY OF?S YÜKSEK PREST?J 2
House Properties
Properties
Profesyonel bina yönetimi Gösteri?li ana giri? ve resepsiyon 7/24 güvenlik hizmetleri Kapal? otopark
Vale Oto Kuaför Ofislere Servis yapabilen kafe ve restoranlar Lostra
Kuru temizleme Ma?azalar
House Types
There is no residence type for this housing development
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments