Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
21.06.2018 Thursday | 14:51
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Akse Ya?am Konutlar?
Housing Developments New Housing Developments
Akse Ya?am Konutlar?
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Akse Ya?am Konutlar?
Square meter 59 m2 - 246 m2)
Building Company Ertaş Ulusoy İnşaat
District
# of rooms 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
Price range ---------
Deadline May?s 2010
www.akseyasam.com
Ye?ili ye?il, Mavisi mavi
Akse Ya?am Konutlar?’nda hayat?n renkleri daha da canl?.

Güzeltepe’de yemye?il do?a ile masmavi gökyüzünün bulu?tu?u, ?çerisinde sosyal ve sportif her türlü faaliyet için maksimum imkân?n bulundu?u mükemmel bir proje.
Konsepti, ye?il alanlar?, sosyal tesisleri ve alt yap?s? ile bir bütün olarak projelendirildi?i konutlar?yla, sadece kendi alanlar?n?n de?il, yak?n çevresinin de ya?am kalitesini yükselten bir tasar?m. Akse Ya?am?da, enerji, keyif, mutluluk ve huzurun bir arada ya?anaca?? sosyal alanlar üretildi. Aç?k yüzme havuzundan, dinlenme ve güne?lenme teraslar?na, ko?u ve yürüyü? parkurlar?ndan, çok amaçl? spor sahas?na kadar her imkân mevcut. Güvenli?iniz, huzurunuz ve rahat olabilmeniz için her ?ey dü?ünüldü. Blok giri? lobisi, siz ve misafirlerinizi kar??lamada, evinizdeki huzurun sembolu niteli?inde

Estetik ve kaliteli malzemelerle tasarlanm??, bloklar aras? mesafede ferahl??? ön plana ç?karan, geni? pencereli odalarda, geçirdi?iniz zamanlar keyif dolu olacak. Kesintisiz güvenlik anlay???yla, modern hayat?n tüm ihtiyaçlar? sizler için kusursuz bir ?ekilde planland?. ?ç ve d?? dizaynlar?, mükemmel alt yap?s?yla sizin ve ailenizin güvende ve huzurla ya?amas? için haz?rland?. Hayata bak?? aç?n?z de?i?ecek.
Ye?ili ye?il, Mavisi mavi 1
Ye?ili ye?il, Mavisi mavi 2
House Properties
Properties
Aç?k yüzme havuzu Dinlenme teraslar? Güne?lenme teraslar? Çocuk oyun alanlar?
Ko?u parkuru Yürüyü? parkurlar? Çok amaçl? spor sahas? Sauna
Türk Hamam? Fitness Kapal? Otopark Aç?k Otopark
Çelik Kap? Kombi Kablolu tv Aç?k otopark
Jeneratör Lobi Güvenlik Yang?n Deposu
Diafon
House Types
Blok 1-2-3-5-6 1+1 Normal Daire
Flat
No of rooms: 1+1
72 m2
Blok 1-2-3-5-6 1+1 Normal Daire
Flat
No of rooms: 1+1
59 m2
1-2-3-5-6 1+1 Normal Daire
Flat
No of rooms: 1+1
76 m2
Blok 1-2-3-5-6 1+1 Çat? Dubleks Daire
Flat
No of rooms: 1+1
108 m2
Blok 1-2-3-5-6 2+1 Normal Daire
Flat
No of rooms: 2+1
93 m2
Blok 1-2-3-5-6 3+1 Normal Daire
Flat
No of rooms: 3+1
133 m2
Blok 1-2-3-5-6 3+1 Dubleks Daire
Flat
No of rooms: 3+1
153 m2
Blok 1-2-3-5-6 3+1 Çatı Dubleks Daire
Flat
No of rooms: 3+1
163 m2
Blok 1-2-3-5-6 4+1 Çatı Dubleks Daire
Flat
No of rooms: 4+1
246 m2
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments