Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
19.08.2018 | 22:21
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Beyzade Konaklar?
Housing Developments New Housing Developments
Beyzade Konaklar?
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Beyzade Konaklar?
Square meter 72 m2 - 192 m2
Building Company Altın Ev
District
# of rooms Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1
Price range 100.800TL
175.000 TL
237.000TL
286.500 TL
Deadline Aral?k 2009
www.beyzade-konaklari.com
ARTIK ?STANBUL'DA B?R KONA?INIZ OLSUN
Beyzade Konaklar? projesi; sizi ve ailenizi ?ehrin stresinden uzakla?t?rarak, keyif alaca??n?z bir ya?am alan? sunuyor.
?stanbul Beylikdüzünde 16 dönüm üzerine kurulan projenin yüzde 75 i ye?il aland?r. Proje kapsam?nda; seyir teraslar?, ?elale, çok amaçl? spor sahas?, aç?k yüzme havuzu, fitness center, sauna, sa?l?k havuzu, Türk hamam?, vitamin bar, mini anfi ve ayr?ca çocuklar?n?z? güven ile teslim edece?iniz mini kre? bulunmaktad?r.
Beyzade konaklar? projesinde 71 m2 den 192 m2 ye kadar 4 farkl? tipte konut bulunmaktad?r. Kapal? otoparklardan dairelere direk assansorla ula?ma imkân?n sa?land??? sitede güvenlik 24 saat boyunca kameralar ile sa?lanmaktad?r.
Mimari Projede esteti?e ve kaliteye önem verilerek binalar?n d?? cepheleri compact laminat panel ile kaplanm??t?r, ayr?ca balkon alanlar? cam giydirme cephe sistemleri ile yap?larak binan?n y?llar sonrada ilk gün ki güzelli?i ile kalmas? planlanm??t?r.
Proje kapsam?nda her blokta 2 adet asansör, daireler aras? görü?me olana?? da sa?layan görüntülü diafon sistemi, her dairede 4 adet telefon hatt?,2 adet uydu tesisat? alt yap?s? bulunmaktad?r, bina ?s? ve ses yal?t?m için yang?na kars? dayan?kl? do?al malzeme ta? yünü tercih edilmi?tir.
Beyzade Konaklar? projesinin zemin etüdü ve statik projesi ?TÜ onayl?d?r. Projemizin daire de?erlendirmesi ?stanbul Kültür üniversitesi taraf?ndan yap?lm??t?r.
Deprem Yönetmenli?e uygun Radye Jeneral Temel sistemi.
ARTIK ?STANBUL'DA B?R KONA?INIZ OLSUN 1
ARTIK ?STANBUL'DA B?R KONA?INIZ OLSUN 2
House Properties
Properties
Fitness Merkezi Sauna Havuz - Aç?k Kre?
24 Saat Kamera Kontrollü
House Types
Beyzade Konaklar? (1+1)
Flat
No of rooms: 1
72 m2
Beyzade Konaklar? (2+1)
Flat
No of rooms: 2+1
125 m2
Beyzade Konakları (3+1)
Flat
No of rooms: 3+1
158 m2
Beyzade Konakları Dubleks
Flat
No of rooms: 3+1
192 m2
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments