Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
24.06.2018 | 11:54
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Elit Ya?am Konaklar?
Housing Developments New Housing Developments
Elit Ya?am Konaklar?
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Elit Ya?am Konaklar?
Square meter 68 m2 - 248 m2
Building Company Delmar Yapı İnşaat
District
# of rooms Stüdyo, 3+1, 4+1, 5+1
Price range ---------
Deadline ARALIK 2008
www.elityasamkonaklari.com
?STANBUL'DA YEPYEN? B?R HAYAT YE?ER?YOR...
Kurtköy her geçen gün geli?erek en gözde ticaret ve turizm merkezine dönü?üyor. Geni? bulvarlar ve düzenli kav?aklar sayesinde bölge içinde ula??m sorunu ya?anmazken, Sahil Yolu, TEM ve E-5 gibi ana arterlere hemen ba?lan?l?yor. Semt sakinleri 10 dakika içinde Pendik iskelelerine ula?arak deniz otobüsü ya da feribottan yararlanabiliyorlar. ?stanbul Park pistiyle uluslararas? üne kavu?an Kurtköy bir yandan da Koç Lisesi, Sabanc? Üniversitesi, Okan Üniversitesi ile metropolün en önemli e?itim ve ö?retim merkezlerinden biri oluyor. Sabiha Gökçen Havaliman?, Pendik Ro-Ro Liman?, Marina projesi, Elit Ya?am Konaklar?'n?n hemen yak?n?nda in?a edilmekte olan, ?stanbul'un en büyük Fuar-Kongre-Ali?veri? ve E?lence merkezi ile be? y?ld?zl? oteller yak?n gelecekte yap?lacak tesisler aras?nda. "Hayallerin Ya?am Alan?" slogan?yla yepyeni bir ya?am plan? vadeden Elit Ya?am Konaklar? Pendik Kurtköy'ün en az imar yo?unlu?una sahip, çam ormanlar?n?n temiz havas? ile göze çarpan Kardelen Korusu'na kom?u olan ye?il vadide konumlanm??t?r. Sabiha Gökçen Havaliman?'na 3 km, Formula 1 Pisti'ne 8 km, Sabanc? Üniversitesi'ne 6 km, Okan Üniversitesi'ne 3 km, Koç Lisesi'ne 6 km, yap?lmakta olan Fuar ve Kongre merkezine 2 km, Pendik Ro-Ro liman?na 10 km, Pendik Yalova H?zl? Feribotu'na 12 km, E-5'e 10 km ve TEM'e 3 km mesafededir.
Delmar Yap? ?n?aat, JBS Development, LLC USA ?irketlerinin ortak giri?im ve yat?r?mlar? ile projelendirilen Elit Ya?am Konaklar?, Aydos orman manzaras?, do?a ve insan birlikteli?inin yeniden yorumlanarak hayata geçirildi?i, uzmanlarca yap?lan ve denetlenen özel peyzaj uygulamalar? ve çevre düzenlemesi ile fark?n? ortaya koyuyor. Elit Ya?am Konaklar?, villa ve apartman stiline getirdi?i yepyeni bak?? aç?s?yla s?k?c? olmayan, ki?ilikli, kaliteli, elit, konforlu bir ya?am haz?rl?yor. Mimari gelene?imize getirdi?i yüksek teknolojik standartlar, ça?da? sistemler, sosyal ve sportif olanaklar ile modern bir bahçeli ev ortam? sunuyor.
?STANBUL'DA YEPYEN? B?R HAYAT YE?ER?YOR... 1
?STANBUL'DA YEPYEN? B?R HAYAT YE?ER?YOR... 2
House Properties
Properties
Basketbol Havuz - Kapal? Voleybol Mini Golf
Tenis Sauna - Hamam Havuz - Çocuk Futbol
Havuz - Aç?k Ko?u - Yürüyü? Parkuru Çocuk Park? Oyun Alan?
24 Saat Kamera Kontrollü Güvenlikli Giri? ?ntercom Sistemi
House Types
A T?P? BAHÇE KATI 3+1
Flat
No of rooms: 3+1
164 m2
A T?P? NORMAL KAT 1+1
Flat
No of rooms: 1+1
68 m2
A T?P? NORMAL KAT 3+1
Flat
No of rooms: 3+1
136 m2
B T?P? BAHÇE DUBLEKS
Flat
No of rooms: 5+1
248 m2
B T?P? ÇATI DUBLEKS
Flat
No of rooms: 4+1
204 m2
C T?P? KÖ?E V?LLA
Flat
No of rooms: 3+1
186 m2
C T?P? ORTA V?LLA
Flat
No of rooms: 3+1
182 m2
D TİPİ VİLLA
Flat
No of rooms: 3+1
186 m2
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments