Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
19.08.2018 | 22:22
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Papatya Vadi Konaklar?
Housing Developments New Housing Developments
Papatya Vadi Konaklar?
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Papatya Vadi Konaklar?
Square meter 95,95 m² - 171,80 m²
Building Company Düzlem Yapı İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.
District
# of rooms 2+1, 3+1, 4+1
Price range 277.880 TL
532.870 TL
Deadline N?SAN 2017
www.duzlemyapi.com
Yerinizi Ay?rtt?n?z m??
PAPATYA VAD? KONAKLARI


Hayattaki keyif alanlar?n?n bulu?ma noktas? Papatya Vadi Konaklar? ‘ndan Siz yerinizi ay?rtt?n?z m??

Her geçen gün geli?en, ticaretin merkezi Avrupa Yakas?’ n?n en önemli bölgelerinden Beylikdüzü ‘nde yer alan e?siz konumuyla Papatya Vadi Konaklar? , Ye?ilkent Sitesi, P?narkule Birlik, Gürp?nar Birlik ve Kalekent Sitesi ve sonras?nda etraf?nda yerle?imin artmas?yla 25.000 konuta yak?n yerle?imin ortas?nda bulunmaktad?r. Papatya Vadi Konaklar? sakinleri, Kolon Hastanesi ve yak?n zamanda devreye girecek olan devlet hastanesi ile sa?l?k sorunlar?n? da kolayca çözebilecekler. Ayr?ca bölgedeki kapal? semt pazar? ile de gerek g?da gerekse tekstil ihtiyaçlar?n? kar??layabilecekler. Ve yine çevremizde ilkokul, yeni aç?lan ortaokul, liseler ve üniversiteler gibi e?itim kurumlar? mevcuttur. Ula??mda oldukça rahatt?r..
Papatya Vadi Konaklar?’n?n A ve B blo?unun her birinde toplam 22 daire ve 3 dükkan (depolu) , C blo?unda 23 daire ve 4 dükkan (deposuz) bulunmaktad?r. D, E, F ve G bloklar?n?n her birinde toplam 14 daire vard?r. Bu bloklar?n alt?nda i? yeri mevcut de?ildir.
7 bloktan olu?an kapal? sitenin hemen yan?nda çocuklar?n oyun oynayabilece?i ye?il park alanlar? vard?r. 8 dönüme yak?n sitenin içinde ye?il alanlar ve kamelyalar Papatya Vadi Konaklar? sakinlerine huzur ve mutlu bir ya?am sunmaktad?r. Site sakinlerinin kullanabilece?i aç?k ve kapal? havuzlar, barbekü yapabilecekleri alanlar ya?ayanlara aktivite sa?layacak, çocuklar?n bir arada oynayabilece?i, eski özledi?imiz kom?uluklar?n peki?mesine katk? sa?layacakt?r. Tüm bunlar?n yan?nda saunalar, fin hamam? ve fitness site sakinlerini her daim sporla sa??l?kl? k?lacak bir ya?am sunmaktad?r.

Sizlerde bu muhte?em projede, Papatya Vadi Konaklar?nda hayattan keyif alarak ya?amak istemez misiniz?
Yerinizi Ay?rtt?n?z m?? 1
Yerinizi Ay?rtt?n?z m?? 2
House Properties
Properties
Ye?il Alanlar Park Alanlar? Aç?k Havuz Kapal? Yüzme Havuzu
Sauna Fitness 7/24 Güvenlik Kameralar?
Kapal? Otopark
House Types
There is no residence type for this housing development
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments