Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
19.08.2018 | 22:22
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Koza ?ehir>3+1 Daire
Housing Developments New Housing Developments
Koza ?ehir
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Koza ?ehir
Square meter 0 m2
Building Company Garanti Koza
District
Adv. No: P-1442
3+1 Daire
360,000 TL - 550,000 TL
For sale Apartment
İstanbul /
Square meter 0 m2
No of rooms 3+1
No of bathroom 2
House Properties
4 Katl? Al??veri? Merkezi TED Koleji
Hastahane Dinlenme Alan? ve Parklar
Spor Kulübü
Photos
Print the page
Add to Favorites Send to my friend
Abuse Report Share on Facebook
Açıklamalar
Projenin ay?rt edici özellikleri aras?nda öncelikle Garanti Koza’n?n 62 y?ll?k in?aat tecrübesi ve in?aat kalitesi geliyor. Koza ?ehir; her ihtiyaca cevap vermek üzere projelendirilmi? oldu?u için modern bir ?ehirde olmas? gereken her ?eye sahip. Ça?da? ya?am?n tüm gereksinimlerini yans?tan 879 konutu bulunuyor.

Koza ?ehir, dünyan?n önde gelen mimari gruplar?ndan Design Development Group (DDG) taraf?ndan ça?da? bir estetik anlay???yla yarat?l?yor. Koza ?ehir, 60 m2’den 620 m2’ye de?i?en büyüklükleri, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+2 ve Penthouse seçenekleri ile standartlar?n üstünde bir ya?am sözü veriyor. Her kö?ede kar??n?za ç?kan kusursuz mimari, konutlarda 3.10 metrelik inan?lmaz tavan yüksekli?i, ortak mekânlarda ihtiyaç odakl? modern kentsel çözümler, geni? ye?il alanlar, rengârenk parklar Koza ?ehir’in sahip oldu?u olanaklardan yaln?zca birkaç?…

Koza ?ehir; dünyaca ünlü markalar? bünyesinde bar?nd?ran 4 katl?, 210 ma?azal? bölgenin en kapsaml? al??veri? merkezine sahip... Al??veri? merkezinde; dünya markalar?, farkl? mutfaklardan olu?an yemek seçenekleri, hipermarket, teknoloji ma?azalar? ve sinema kompleksi ve çocuklar için e?lenceli oyun alanlar? bulunuyor.

Büyük konser ve gösterilere ev sahipli?i yapabilecek donan?mdaki Festival Park’?, yemye?il parklar? ile Koza ?ehir sakinleri çok uza?a gitmeden rahatlama imkan? buluyor.

Her türlü spor ve sosyal aktiviteye imkân sa?layan Club ?stanbul, konut sakinlerinin evden ç?kar ç?kmaz ula?abilece?i benzersiz bir ayr?cal?k daha... Club ?stanbul; Spinning Bike, Beslenme Dan??manl???, Ki?isel Egzersizler, Stüdyo Programlar?, Grup Egzersizleri sunan Fitness Center’?, Sauna, Buhar Banyosu, Masaj seçenekleri sunan SPA’s?, havuzlar?, tenis kortlar?, uzman kadrosu, cafe, restoran ve Corner Shop’lar?yla bamba?ka bir atmosfer ve ya?am alan? sunuyor.

Koza?ehir, Köklü e?itim kurumu TED Koleji’ni ya?am alanlar?n?n yan?na yerle?tirerek ailelerin ve çocuklar?n?n ya?am kalitesini yükseltiyor. 15.000 m2’lik bir alana yay?lan bu e?itim merkezi, Koza?ehir’den yaln?zca evinizden 3 dakika uzakl?kta… Akkoza projesine verilen TEM ç?k??? sayesinde projenin TEM’e olan uzakl??? 0 km.

Özetle Koza ?ehir, yaln?zca sakinlerinin de?il, tüm bölgenin cazibe merkezi olmaya aday.
House Types
1+1 Daire
Flat
No of rooms: 1+1
0 m2
2+1 Daire
Flat
No of rooms: 2+1
0 m2
3+1 Daire
Flat
No of rooms: 3+1
0 m2
4+1 Daire
Flat
No of rooms: 4+1
0 m2
5+2 Daire
Flat
No of rooms: 5+2
0 m2
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments