Real Estate Site or Turkey, Property For Sale and For Rent.
Homepage Turkish for sale property Turkish for rent property Frequently Asked Questions
Türkçe | English
Detailed Search
24.06.2018 | 11:57
Real Estate Agency Search Bargain Price Ads. Fire Sale Housing Developments
Emlak Jet Homepage >Housing Developments>Elit Grand Palas>115 m2 2+1 Daire
Housing Developments New Housing Developments
Elit Grand Palas
Menu
Housing Developmens Home Page
House Types
House Properties
Contact
Contact
Name Elit Grand Palas
Square meter 0 m2
Building Company Delmar Yapı
District
Adv. No: P-1419
115 m2 2+1 Daire
For sale Apartment
İstanbul /
Square meter 0 m2
No of rooms 2+1
No of bathroom 1
House Properties
Aç?k - kapal? yüzme havuzu Fitness merkezi
Buz pateni Bowling
Bilardo Mini golf
T?rmanma duvar? Türk hamam?
Spa Sa?l?k merkezi
Lounge Kat bahçeleri
Restoran Kafe / Bar
Kapal? otopark Lobi
?ç avlu bahçesi Resepsiyon
Photos
Print the page
Add to Favorites Send to my friend
Abuse Report Share on Facebook
Açıklamalar
Türkiye'nin en görkemli konut projesi Elit Grand Palas saray gibi bir eve sahip olma hayalini gerçe?e dönü?türüyor. Üstelik sadece sarayda ya?ama f?rsat? de?il, bu saraya sahip olma ?ans?n? da veriyor. Delmar Yap?' n?n "Dünya Saraylar?" serisinin yeni projesi olan Elit Grand Palas, saray konseptini günümüzün konforlu ya?am tarz?yla birle?tiriyor.


Geçmi?in ihti?am? Kurtköy'de yeniden hayat buluyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen klasik Türk mimarisinin görkemli eserlerinden ilham al?narak tasarlanan Elit Grand Palas, 45 ile 125 metrekare aras?nda de?i?en saray konforundaki daireleri, 4500 metrekarelik iç bahçesi ve 208 metrelik görkemli cephesi ile her aç?dan ayr?cal?kl? bir ya?am projesi olarak öne ç?k?yor. Stüdyo, 1+1 ve 2+1 daire seçenekleriyle hem ev hem de ofis olarak kullan?labilecek olan Elit Grand Palas, en son in?aat teknolojileriyle, LEED kriterleri göz önüne al?narak çevreye ve do?aya sayg?l? bir proje olarak in?a ediliyor.

Mimarisiyle oldu?u kadar, sosyal olanaklar? ve rezidans hizmetleriyle de adeta bir saray? and?ran Elit Grand Palas'ta;
- Aç?k - kapal? yüzme havuzu
- Fitness merkezi
- Buz pateni
- Bowling
- Bilardo
- Mini golf
- T?rmanma duvar?
- Türk hamam?
- Spa
- Sa?l?k merkezi
- Lounge
- Kat bahçeleri
- Restoran
- Kafe / Bar
gibi, hayat? kolayla?t?racak ve zevkli hale getirecek imkanlar bulunuyor.


Elit Asisstant; Farkl? beklentilere farkl? çözümler
Rezidans hizmetleriyle de dikkat çeken Elit Grand Palas'ta, vale park, resepsiyon, ev-oda temizli?i gibi hizmetlerin yan? s?ra, ki?iye özel ayr?cal?kl? hizmetlerin sunulaca?? Elit Asistant sistemi bulunuyor.

Elit Asistant servisiyle, daire sahipleri ev temizli?inden, çocuk bak?m?na, kuru temizlemeden ki?isel güvenli?e kadar de?i?en exclusive rezidans hizmetleri; uçak - otobüs bileti rezervasyonlar? gibi ki?isel ula?t?rma hizmetleri; do?um günü, parti, evlilik y?l dönümü gibi organizasyon hizmetleri ve daha birçok özel hizmeti
alma ?ans?na sahip olacak.

Her aç?dan kazançl?; Bireysel konut kiralama hizmeti
Ayr?cal?kl? ya?am?n yan?nda, kazançl? bir yat?r?m f?rsat? da sunan Elit Grand Palas, Bireysel Konut Kiralama Hizmeti ile dileyen daire sahiplerine emlak dan??manl??? hizmeti vererek, dairelerin kiralanmas?, kiralama sonras? takibinin yap?lmas? ve sat??a ç?kar?lmas? konusunda profesyonel hizmet verecek.


Kurtköy; ?stanbul'un gelece?inin kuruldu?u bölge
Bulundu?u bölge itibariyle de oldukça kazançl? bir yat?r?m f?rsat? olan Elit Grand Palas, ?stanbul'un en h?zl? geli?en ve de?er kazanan bölgesi Kurtköy'ün merkezinde in?a ediliyor. Kurtköy'ün geli?iminde önemli bir rol oynayan Sabiha Gökçen Havaalan?, 25 milyona ula?an yolcu kapasitesi ile bölgeyi cazip bir merkez haline
dönü?türüyor. Ayr?ca bölgede in?as?na devam edilen ?leri Teknoloji Endüstri Park? (?TEP) ile Kurtköy'ün teknoloji üssü olmas? planlan?yor. Avrupa'n?n en büyük havac?l?k bak?m ve onar?m merkezi HABOM da bu bölgede in?a ediliyor. Kurtköy'e yap?lan dev yat?r?mlardan ilki olan ?stanbul Park Formula 1 pisti, yap?m?na devam edilen Fuar ve Kongre Merkezi, Sabanc? Üniversitesi, Okan Üniversitesi gibi önemli e?itim kurumlar? ve 10 dakika mesafedeki ?stanbul'un 3. büyük yat liman? olan Pendik MarinTurk, Kurtköy'ü ?stanbul'un en önemli merkezlerinden biri haline getiriyor.

Böylesine h?zl? geli?en bir bölgede yer alman?n avantaj?yla de?erini ilk günden itibaren katlanarak art?racak olan Elit Grand Palas, hem kazançl? bir yat?r?m yapmak isteyenlere, hem de saray görkeminde ya?arak ayr?cal?kl? hizmetlere sahip olmak isteyenlere alternatif ödeme seçenekleriyle, bu görkeme sahip olma ?ans? veriyor.
House Types
45 m2 Stüdyo
Flat
No of rooms: Studio
45 m2
65 m2 1+1 Daire
Flat
No of rooms: 1+1
65 m2
115 m2 2+1 Daire
Flat
No of rooms: 2+1
0 m2
Homepage | For Sale Properties | For Rent Properties | Place an advertisement | Corporate | Help | Contact
© 2006 - 2018 Emlak Jet® | www.emlakjet.com
Turkish for sale property Turkish for rent property
Türkçe | English
Real Estate Agency Search | Bargain Price Ads. | Fire Sale | All Ads. | Housing Developments